Terapie - s čím mohu pomoci

    

  • Zvládání a boj se závislostmi (alkohol, drogy, léky, gambling, závislost na vztazích....)
  • Vztahové problémy – v rodině, manželství, partnerství, přátelství, pracovních vztazích…
  • Problémy při orientaci v životě (kdo jsem, co chci, jak toho mohu dosáhnout)
  • Zvládání stresu, traumat, náročných životních situací (rozvod, úmrtí, nemoc, změna zaměstnání apod.)
  • Existenciální témata (samota, smrt, svoboda, ztráta smyslu apod.)

 

       - individuální terapie

       - skupinová terapie pro závislé

       - skupinová terapie pro spoluzávislé

       - rodinná terapie

 

Důvody proč vyhledat zrovna moji poradnu:

1. sebezkušenost - jsem 11 let abstinující alkoholička

2. léta praxe na oddělení závislosti

3. doplněné a stále doplňované vzdělání v oboru psychoterapie

4. anonymita